Mladí ladí dětem

JAZZOVÉ WORKSHOPY PRO DĚTI

Všechny události Mladí ladí dětem


Mladí ladí dětem

 

Mladí ladí dětem je projektem mezinárodního festivalu Mladí ladí jazz, který již od roku 2014 přináší hudební a vzdělávací program i těm nejmenším. Jedná se o alternativní hudební vzdělávání, které je v České republice jediné tohoto typu. Projekt probíhá v několika českých regionech ve spolupráci s držitelem Grammy a izraelsko-americkým jazzmanem Oranem Etkinem a jím vyškolenými lektory. Důležitým aspektem projektu je nabídka programu dětem bez ohledu na to, z jakých sociálních a ekonomických podmínek pocházejí.

 

Program:

  • Hudební workshopy Timbalooloo pro veřejnost v Brně, Děčíně, Praze a Ostravě, určené pro děti od 3 do 10 let a jejich rodiče.
  • Projektová výuka Timbalooloo do škol, určena pro učitele a děti druhých a třetích ročníků ZŠ po dobu 12-ti týdnů. Výuka probíhá pod vedením lektorů vyškolených Oranem Etkinem.
  • Hudební workshopy pro školy a školky v Praze, Brně, Děčíně, Ostravě, Olomouci, Nymburce a v Kladně.
  • Workshopy pro pedagogy, které nabízejí možnost proniknout hlouběji do Etkinovy metodiky.

Hudební workshopy Timbalooloo s Oranem Etkinem

Držitel Grammy, klarinetista a izraelsko-americký jazzman Oran Etkin se každoročně vrací do Česka se svým interaktivním workshopem Timbalooloo pro ty nejmenší od 3 do 10 let.

Workshop vede děti k vnímání hudby skrze jejich fantazii. Pomocí zábavných her, příběhů a písní Oran Etkin ukazuje, že hudba je radost a každý je ve své podstatě muzikantem. Děti se samozřejmě do představení aktivně zapojují a nemusí znát hudební teorii ani hrát na jakýkoliv nástroj.

„Dítě je schopné mluvit plynule jazykem hudby, aniž by se muselo zamýšlet nad gramatickými pravidly,“ říká k workshopu sám Oran Etkin. Timbalooloo je klíč k jazyku hudby.

Workshopy pod vedením držitele Grammy Orana Etkina proběhnou v BrněDěčíněPraze a Ostravě. Jsou určené pro děti od 3 do 10 let a jsou vedeny v angličtině s českým překladem.

 

Timbalooloo do škol

Projektová výuka je určena pro učitele a děti druhých a třetích ročníků ZŠ a je zaměřena na hudební alternativní vzdělávání. Lektor po dobu tří měsíců dochází jednou týdně do třídy, kde spolu s učitelem vede hodinu hudební výchovy za použití Timbalooloo metody Orana Etkina. Výsledek práce bude prezentován na konci školního roku formou představení.

Metoda Timbalooloo napomáhá ke zdravému rozvoji vnímání a chápání okolního světa. Hudba je brána jako paralela k řeči. Často velmi abstraktní pojmy, které jsou pro děti těžko představitelné, jsou skrze hudební a tělesný prožitek lépe pochopitelné. 

Díky této metodě se učí nejen naslouchat, ale i výborně zpracovat základní hudební teorie – například teorie rytmizace i nejrůznější hudební styly z celého světa. Oran vychází z předpokladu, že hudbu je možné učit skrze příběhy, prožívání emocí, čili velmi podobně jako se děti učí svou mateřštinu. Proto je tato metoda vhodná pro práci s dětmi již od dvou let.

Metoda je koncipována tak, aby odpovídala platným RVP pro 1. období prvního stupně.

Třída se před začátkem projektové výuky zúčastní interaktivního workshopu Timbalooloo s Oranem Etkinem a jeho českou kapelou.

 

Pedagogické workshopy

Každý rok má několik pedagogů příležitost zúčastnit se workshopu, kde se blíže seznámí s Etkinovou výukovou metodou. Jeho způsob práce je postaven na hravosti, vynalézavosti, příbězích, komunikaci a emocích. To vše je dětem blízké již od útlého věku. Hudba je totiž stejně přirozená jako jazyk, ne-li dokonce ještě přirozenější. Díky tomu, jak citlivě je Etkinova výuka koncipovaná, je vhodná i pro ty úplně nejmenší. Děti si tak hravě osvojují základy hudebního a kulturního světového dědictví.

 

Oran Etkin – Probuďte v sobě malého dřímajícího muzikanta

Oran Etkin je znám jako světový jazzman, ale též díky interaktivní hudební výuce pro děti, kterou realizoval po celém světě. Svou inspiraci od dětství nacházel u významných hudebníků, mezi které jednoznačně patří například slavný Louis Armstrong, Benny Goodman, Gene Krupa či Teddy Wilson. Oranova tvorba je také hluboce ovlivněna jeho izraelskými kořeny, které se odráží jak v jeho umělecké tvorbě, tak i v jeho pedagogické práci.

Podívejte se třeba na video z Událostí v kultuře (ČT)

 

Timbalooloo

V New Yorku působí Oran Etkin v hudební škole pro děti předškolního věku postavené na jím vytvořené jedinečné výukové metodě s názvem Timbalooloo, která je založena na hravosti a fantazii, jež v dětech rozvíjí cit k hudbě.

Veškerý hudební zážitek je dětem zprostředkován skrze zábavné hry, příběhy a písně, které vedou k rozšiřování jejich vnímání a přispívají k jejich zdravému kognitivnímu a emočnímu vývoji.

Timbalooloo ovšem nevede jen k hudebnímu procítění a porozumění, nýbrž intuitivně a zcela přirozeně v dětech rozvíjí schopnost komunikace se svým okolím.

 

Reference

Armáda Spásy, Brno: „Osobně si myslím, že tento druh projektu může být velice nápomocen pro propojování a představování dětí z různých prostředí. Dochází k jejich vzájemné spolupráci, ke které by jinak zřejmě nedošlo.“

 

ZŠ Míru, Boletice: „Určitě je velmi přínosné, když se setkávají děti z různých prostředí a kultur a hudba byla a je jedním z nejlepších pojítek. Bylo moc fajn vidět, že děti, pohlcené rytmem, tancem a písněmi, vůbec neřešily, vedle koho stojí, s kým tancují a moc si koncert užívaly.“

 

Dětský klub Maata: Hudební workshop s Oranem Etkinem pořádaný Mladí ladí jazz nás i děti z našeho dětského klubu uchvátil natolik, že si místa na dalším ročníku rezervujeme s několika měsíčním předstihem a Oranem pak žijeme několik týdnů. Máme všechna Oranova CD a pouštíme je dětem.
MŠ Dráček: Naše děti koncert v rámci projektu Mladí ladí dětem zbožňují, spousta aktivit, melodií a rytmů v nich zůstává ještě dlouho po samotné návštěvě divadla. Paní učitelky se koncertů také aktivně účastní a navazují na získané dovednosti dětí  a jejich nabyté znalosti během roku ve výuce dále rozvíjí.“

 

New York Times: „Souhra Etkinovy kapely se zdá pro ně býti věcí stejně přirozenou jako je dýchání“ – Nate Chinen (NY Times)

 

High Fi News: „V New Yorku známý hlavně svým projektem Timbalooloo, Etkin učí malé děti rozumět opravdové hudbě.“ – Steve Harris

 

WBGO: „Etkin a Armstrong jsou si podobní – oba hudba polapila a už se jich nepustila“ – Tim Wilkin
Kontakty

Klára Břeňová

Koordinátor programu pro děti
Mladí Ladí Jazz
produced by Nerudný fest .cz, o.s.

E-mail: klara.brenova@mladiladijazz.cz
GSM: +420 602 564 073
Oran Etkin
Rozbalit podrobnosti

Oran Etkin – Probuďte v sobě malého dřímajícího muzikanta

 

Oran Etkin je znám jako světový jazzman, ale též díky interaktivní hudební výuce pro děti, kterou realizoval po celém světě. Svou inspiraci od dětství nacházel u významných hudebníků, mezi které jednoznačně patří například slavný Louis Armstrong, Benny Goodman, Gene Krupa či Teddy Wilson. Oranova tvorba je také hluboce ovlivněna jeho izraelskými kořeny, které se odráží jak v jeho umělecké tvorbě, tak i v jeho pedagogické práci.

 

 

 

V rámci festivalu proběhne řada dětských hudebních workshopů pro děti ve věku od tří do deseti let s americkým klarinetistou a držitelem ceny Grammy, Oranem Etkinem. Workshopy jsou skvělou příležitostí, jak skrze hudební příběh umožnit i těm nejmladším prožít jedinečnou hudební atmosféru a přiblížit je světu hudby.

Oran Etkin se svou výukovou metodou Timbalooloo navštívil celou řadu míst ve světě.

 

Podívejte se také na video z Událostí v kultuře (ČT)

 

 

Timbalooloo

 

V New Yorku působí Oran Etkin v hudební škole pro děti předškolního věku postavené na jím vytvořené jedinečné výukové metodě s názvem Timbalooloo, která je založena na hravosti a fantazii, jež v dětech rozvíjí cit k hudbě. Letos v lednu otevřel svou další pobočku své hudební školy v newyorském Soho.

 

Veškerý hudební zážitek je dětem zprostředkován skrze zábavné hry, příběhy a písně, které vedou k rozšiřování jejich vnímání a přispívají k jejich zdravému kognitivnímu a emočnímu vývoji. Na základě cenných zkušeností z cest po světě, kde se Oran seznamoval s lokální hudbou a rytmem, si začal uvědomovat, že hudba je do určitého věku stejně přirozená jako mateřský jazyk, a proto se rozhodl zprostředkovat výuku dětem už od raného věku. Ostatně, jak sám Oran říká: „Dítě je schopné mluvit plynule jazykem hudby, aniž by se muselo zamýšlet nad gramatickými pravidly.“ Timbalooloo je klíč k jazyku hudby.

 

Timbalooloo ovšem nevede jen k hudebnímu procítění a porozumění, nýbrž intuitivně a zcela přirozeně v dětech rozvíjí schopnost komunikace se svým okolím.

Dejte tuto možnost i vašim dětem a přihlaste je na již 5. ročník workshopu. Budeme se na vás těšit v Praze, Ostravě i v Děčíně!

 

Vstupenky Oran Etkin Timbalooloo, zámek Děčín, Čtvrtek 26.4.2018 16:30 ZDE

 

Vstupenky Oran Etkin Timbalooloo, Jatka78 Praha, Středa 25.4.2018 16:30 ZDE

 

Pedagogický workshop

Letos je jedinečná příležitost zúčastnit se pedagogického workshopu, kde budete mít možnost blíže se seznámit s Etkinovou výukovou metodou. Jeho způsob práce je postaven na hravosti, vynalézavosti, příbězích, komunikaci a emocích. To vše je dětem blízké již od útlého věku. Hudba je totiž stejně přirozená jako jazyk, ne-li dokonce ještě přirozenější. Díky tomu, jak citlivě je Etkinova výuka koncipovaná, je vhodná i pro ty úplně nejmenší. Děti si tak hravě osvojují základy hudebního a kulturního světového dědictví.

 

Vstupenky Oran Etkin: Workshop pro pedagogy, Studio Alta , Sobota 28.4.2018 14:00 ZDE

 

web Timbalooloo
web Orana Etkina

 

 

 

Reference

 

New York Times:

“Souhra Etkinovy kapely se zdá pro ně býti věcí stejně přirozenou jako je dýchání” – Nate Chinen (NY Times)

DownBeat Magazine:

“Jeho skladby skvěle vyjadřují rovnováhu mezi svobodou a formou” – James Hale

Christian Science Monitor:

“Gathering Light je dokonalou kolekcí hudebních nápadů, které [Etkin] nasbíral po celém světě”

WBGO:

“Etkin a Armstrong jsou si podobní – oba hudba polapila a už se jich nepustila” – Tim Wilkins

Jazz Wise

“Etkinova hudba čerpá své kořeny z mnoha různých tradic… Souhra jeho souboru poukazuje na to, že bohaté, často i tklivé motivy a melodické nápady jsou mnohem víc než jen podklady pro záchvaty pompézního sólování” – Kevin Le Gendre

High Fi News

“V New Yorku známý hlavně svým projektem Timbalooloo, Etkin učí malé děti rozumět opravdové hudbě…“ – Steve Harris

Partneři

Jsme součástí

více
© Mladí ladí jazz 2019
mail facebookyoutube
Design by Vosa / code by Webisti